Política de privacitat

Per poder rebre i tramitar la teva denúncia, has de confirmar que has llegit aquest Avís sobre Privacitat. En cas que no acceptis les condicions d'acord amb el que disposa l'avís, no podràs fer la denúncia.

Recorda que aquest canal no té per objecte comunicar emergències.

El canal de denúncies està gestionat per SALA RAZZMATAZZ SL (en endavant, l'EMPRESA), utilitzant la plataforma ithikios, de la qual és titular Digital Products Development SL, empresa especialitzada en oferir sistemes de gestió de canals de denúncia interns per a empreses. Manté una relació contractual amb l'EMPRESA d'encarregat de tractament per a la finalitat de recepció, emmagatzematge i enviament de les comunicacions a l'equip de Compliance de l'Empresa. Ithikios garanteix la seguretat i confidencialitat per a la finalitat de l'tractament contractat.

A continuació, et mostrem la informació bàsica sobre com tractem les teves dades personals:

 

 

Responsable del tractament

SALA RAZZMATAZZ SL (en endavant, l'EMPRESA) amb domicili social a C/ Pamplona, 88 INT 1ª, de Barcelona i NIF B84829431. Es troba inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona .

Delegat de protecció de dades

Pots contactar a través del correu: [email protected]

Dades objecte del tractament i procedència

 

Seran:

· les teves dades de contacte, si els proporciones (nom i cognoms, adreça electrònica, telèfon)

· nom i càrrec de les persones sobre les que s'informi a la denúncia

· informació (amb independència de la seva naturalesa) dels fets denunciats

 

Finalitat del tractament i Legitimació

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, l'Empresa t'informa que les teves dades personals seran recollides i tractades amb la finalitat de:

  • Analitzar, processar i investigar els fets comunicats de manera confidencial.
  • Gestiona la consulta que ens plantegis.
  • Intercanviar informació amb l'objectiu de complementar la teva sol·licitud.
  • entrevistar per aclarir els fets comunicats, si escau .

El nostre interès legítim és garantir el compliment de les polítiques i normes i / o legislació aplicable

Destinataris de cessions

 

Els que resultin necessaris d'acord amb Llei, els proveïdors de l'servei en la seva condició d'encarregats de l'tractament. Així mateix, en el curs d'una investigació pot ser necessari que compartim els fets que informes amb una altra societat del grup, si aquesta es troba implicada en els fets; guardarem sempre el teu anonimat.

No es cediran dades a altres tercers, llevat obligació legal.

Destinatari de transferència internacional

 

Les que derivin de la pròpia tramitació de la denúncia, així com les derivades de la nostra relació amb el proveïdor que gestiona el Canal de Denúncies amb les garanties que es recullen en la Política de Privacitat

Drets dels interessats

Accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, portabilitat, oposició i a presentar reclamacions davant les autoritats de control.